Tāmēšanas sistēma

Komplicēta uzņēmuma pakalpojumu tāmēšanas sistēma:

  • pakalpojumi
  • uzņēmuma lietotāju lomas
  • darbinieku stundu likmes
  • gala tāmes ģenerēšana pdf
  • vairāku kalkulatoru izstrāde uzņēmumu pakalpojumu izmaksu aprēķiniem
Scroll to Top